Amsterdam Bullewijk

Amsterdam Bullewijk

Hier zie je enkele testfoto’s: Bullewijk, een wijk aan de zuidkant van Amsterdam, waar kantoorgebouwen uit de jaren 80 (“Amstel III”) zoetjesaan plaatsmaken voor wooncomplexen. Dit resulteert in een wonderbaarlijke mix van stijlen in een stedelijk landschap met een grote verscheidenheid aan schaal. Vastgelegd als een tweede realiteit representeren de beelden een persoonlijk perspectief. Je zult niet alleen kwaliteiten zoals vervreemding en stoerheid tegenkomen maar ook instant omarmbaarheid – en misschien een beetje begerigheid naar een toekomst.

Here you see some tests: Bullewijk, a neighbourhood in the south of Amsterdam, where office buildings from the 1980’s (“Amstel III”) make room for apartment complexes of the 2020’s. This is resulting in a wonderful mix of low-end and high-end, in a landscape with a big variety of scales. Registered as a second reality, the images reflect a personal perspective. You’ll encounter qualities not only like alienation and sturdiness, but also instant embraceability – and maybe a bit of future eagerness.